Přestavba na LPG – benzínový motor může jezdit mnohem levněji!

Co je vlastně přestavba na LPG? Je to dostupný způsob, jak ušetřit nemalé finanční prostředky za pohonné hmoty při provozu Vašeho auta.

Jak přestavba na LPG funguje?Přestavba na LPG

Montáží přestavbové sady sekvenčního vstřikování LPG je umožněno provozovat vozidlo s benzínovým motorem na mnohem levnější palivo – LPG. Motor má při provozu na LPG velmi podobné vlastnosti jako na základní palivo, tedy benzín. Tolik diskutované a obávané snížení výkonu při jízdě na LPG je téměř eliminováno použitím špičkových moderních komponentů, které naše firma pro přestavby na LPG používá. Reálný pokles výkonu se tedy pohybuje maximálně od 1 do 3%(doloženo skutečným měřením na zkušebně).

Přestavba na LPG má několik velkých výhod, které pro ní jasně hovoří. 

Jízda na LPG je až o 50% levnější, než jízda na automobilový benzín. Lze tedy úměrně počtu najetých km uspořit mnoho peněz, které bychom jinak vynaložili na benzín.
Další ekonomickou výhodou je osvobození vozidel s pohonem na LPG od povinnosti platit silniční daň, což může přinést úsporu až několik tisíc korun ročně.
Nelze také přehlížet ekologický přínos, který přestavba na LPG bezesporu má. Vozidla poháněná LPG produkují nižší obsah škodlivin ve srovnání s vozidly spalujícími automobilový benzín.

Jak to vypadá když se jezdí na LPG 

Ujetá vzdálenost za stejné peníze na LPG

100%

Ujetá vzdálenost za stejné peníze na benzín

50%

Přestavba na LPG – složení jednotlivých komponentů sady 

1. Koncovka plnění LPG
2. Nádrž LPG
3. Multiventil LPG
4. Trubka kapalné fáze LPG
5. Reduktor LPG (splynovač) pro sekvenční vstřikování
6. Filtr plynné fáze LPG
7. MAP senzor – snímač tlaku plynu, tlaku v sacím potrubí, čidlo teploty plynu
8. Vstřikovače plynu – lišta se vstřikovači LPG
9. Řídící jednotka LPG Prins, nebo LPGTECH
10. Přepínač benzin/LPG kombinovaný s ukazatelem hladiny LPG v nádrži

Napište nám